how to structure an essay a level english freeessaywriter how to write a summary text
how to write an essay in english about covid 60 https://www.paperhelp.nyc how to write an essay about xenophobia


Nawiewniki okienne (inaczej nawietrzaki okienne) są to urządzenia montowane w oknach, które doprowadzają do pomieszczeń powietrze z zewnątrz w sposób ciągły i kontrolowany. Odgrywają one istotną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Nawiewniki działają bezobsługowo i automatycznie, nie wymagają zasilania, nie wyziębiają pomieszczeń jak rozszczelnienia okienne, chronią przed nadmiernymi hałasami z zewnątrz.

Montaż nawiewników w oknach to najtańszy sposób kontrolowanego doprowadzenia świeżego powietrza do budynków. Nawiewniki montuje się w pomieszczeniach w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa (nie stosuje się ich przy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej). Nawiewniki montuje się w pokojach i ewentualnie w kuchni. Montując nawiewniki, w pierwszej kolejności umieszczamy po jednym w każdym pokoju. Jeżeli uzyskany napływ powietrza jest niewystarczający, dodatkowe nawiewniki można zamontować w kuchni lub w największym pokoju.

Wentylacja z zastosowaniem nawiewników – sposób działania. Powietrze dostaje się do pomieszczeń poprzez nawiewniki. Z pomieszczeń wyposażonych w nawiewniki (tzw. pomieszczenia czyste), przemieszcza się do pomieszczeń z kratkami wyciągowymi (tzw. pomieszczenia techniczne – kuchnia, łazienka, WC). Kratkami wyciągowymi zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Odpowiednie rozmieszczenie nawiewników zapewnia skuteczną wentylację bez przenoszenia nieprzyjemnych zapachów.

PO CO MONTOWAĆ NAWIEWNIKI?

Nowoczesne okna są bardzo szczelne. W połączeniu z docieplonymi murami tworzą często skuteczną barierę dla napływu świeżego powietrza z zewnątrz, przyczyniając się do powstawania środowiska tzw. zamkniętej puszki. Montaż nawiewników pozwala wyeliminować skutki niewłaściwej wentylacji pomieszczeń:
• nadmierną wilgoć w pomieszczeniach objawiającą się efektem zaparowanych szyb, a także występowaniem na ścianach pleśni i grzyba;
• gromadzenie się toksyn (emitują je meble, dywany, środki chemiczne gospodarstw domowych) i dwutlenku węgla (pochodzącego z wydychanego przez nas powietrza);
• niedostateczną ilość tlenu – efektem jest złe samopoczucie mieszkańców, nudności, zmęczenie, powstawanie niezwykle niebezpiecznego dla życia tlenku węgla (jest on produktem niepełnego spalania tlenu w piecykach gazowych).

Nawiewnik higrosterowany

Proste i skuteczne rozwiązanie

Najbardziej popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych. Dostępny jest w dwóch typach przepływu i w 3 różnych kolorach. Estetyczna budowa i niezawodność działania sprawiły, że nawiewnik EMM stał się najpopularniejszym produktem AERECO. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 37 dB.

Higrosterowany : zmiana przepływu uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń.
Izolacyjność akustyczna : do Dn,e,w = 37 dB z akcesoriami.
Prosta konserwacja : bez konieczności regulacji, wystarczy coroczne odkurzanie.
Możliwość pracy w dwóch położeniach strumień pionowy i ukośny.

Dostosowany do potrzeb

Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).

Opcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

Nawiewniki EMM mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

Nawiewnik ciśnieniowy

Nawiewniki VENTAIR II TRDn to nawiewnik ciśnieniowy sterowany różnicą ciśnień. Wykorzystywany jest do doprowadzenia stałej, właściwej ilość świeżego powietrza do pomieszczeń. Automatyczne sterowanie ciśnieniowe stabilizuje wydajność nawiewu, zabezpiecza przed nadmierną wymianą powietrza w okresach zimnych i wietrznych, pozwala realizować koncepcję wentylacji kontrolowanej, zapewniając komfort i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń przy oszczędności energii cieplnej. Stosowane są w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.

Opis produktu

Nawiewniki ciśnieniowe VENTAIR wyposażone są w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo umożliwiają ręczną regulację do zamknięcia włącznie.

Należą one do grupy nawiewników szczelinowych montowanych w górnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Składają się z dwóch elementów – czerpni powietrza montowanej na zewnątrz oraz regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna. Elementy te połączone są szczeliną wykonaną w profilach okna, umożliwiającą przepływ powietrza.