Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych ( „Administrator”) jest firma ok-mar Binkiewicz Mariusz z siedzibą przy ul. Sikorskiego 38 w Lubinie  (kod pocztowy: 59-300), tel.: 768444224, adres e-mail: ok-mar@wp.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzeby
 • prawidłowej realizacji umowy zamówienia, wysyłki towaru, wystawienia niezbędnych dokumentów sprzedażowych,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit f – RODO) w tym do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (zarówno Administratora jak i podmiotu, których dane dotyczą)
 • na podstawie odrębnej zgody
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane ( np. realizacja umowy kupna – sprzedaży, reklamacji, dostawy towaru, usługi serwisowej ) W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu np. wykonanie usługi serwisowej.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, lub partnerzy Administratora (np. przewoźnicy lub podwykonawcy).
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane :
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy (np. świadczenia usług, obsługi zamówień) oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres realizacji umowy/usługi, a także po jej ustaniu przez okres niezbędny do:
  – posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji),
  – wypełnieniu przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
 • Jeśli dane osobowe są przechowywane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, lecz nie dłużej niż 5 lat od udzielenia zgody.

RODO*- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)